Skip to content
21 03 2015

Spadek, korzyści czy niechciany kłopot. Przyjąć czy odrzucić spadek?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Każdy z nas stanie lub już stanął przed problemem przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym. W skład takiego postępowania wchodzi kilka postępowań, dotyczących stwierdzenia nabycia spadku lub jego odrzucenia, podziału spadku po zmarłym, sposobu podziału spadku. Czytaj więcej

05 09 2013

Prawa konsumentów

Publ. admin

Prawa konsumentów

Jeżeli konsument poniesie szkodę w związku z użytkowaniem wyrobu, ma prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Definicja produktu niebezpiecznego zawarta w Księdze III tytule VI kodeksu cywilnego jest szersza niż w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów i obejmuje również energię elektryczną oraz zwierzęta. Postępowanie takie prowadzi sąd cywilny z powództwa osoby, której produkt wyrządził szkodę. Konsument nie musi udowadniać winy przedsiębiorcy, konieczne jest natomiast wykazanie związku między poniesioną szkodą i faktem, że produkt był niebezpieczny.

Doniesienie o wyrobie niebezpiecznym można również (niezależnie od wystąpienia do sądu o odszkodowanie) przekazać do UOKiK lub Inspekcji Handlowej. Informacje takie stanowią podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK. Toczy się ono przeciwko producentowi lub dystrybutorowi produktu, co do którego istnieje podejrzenie niespełnienia wymagań bezpieczeństwa. W trakcie postępowania przedsiębiorca może zostać zobowiązany do podjęcia działań, które wyeliminują istniejące ryzyko.

Oba postępowania ? prowadzone przez Prezesa UOKiK i przez sąd cywilny ? są od siebie niezależne.

22 10 2012

Egzamin adwokacki 2012 przeprowadzony. Przystąpiło do niego 626 osób, zdało 75% z nich.

Publ. admin

Jak informuje portal adwokatura.pl podobnie jak w latach ubiegłych, do egzaminu lepiej przygotowani byli aplikanci adwokaccy. Zakończył się on sukcesem dla 84% zdających z tego grona. Przystąpili do niego również Rzeszowscy prawnicy. Czytaj więcej