Skip to content

Sprawy karne

Sprawy Karne

Dura Lex, Sed Lex

Kancelaria posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom prywatnym. Podstawowym działaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony.

Oferowane czynności obejmują m.in.:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary;
  • przygotowywanie wniosków w sprawach o ułaskawienie;
  • sporządzanie aktów oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
  • przygotowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacje, zażaleń i kasacji, innych pism procesowych.

Kancelaria w zakresie prawa karnego zapewnia pomoc prawną w pełnym zakresie, w tym z uwzględnieniem:

  • spraw z zakresu kodeksu karnego, prawa wykroczeń;
  • spraw karno-gospodarczych;
  • spraw karnych wynikających z przepisów pozakodeksowych (ochrona środowiska, prawo przemysłowe, ustawy finansowe, prawo budowlane, prawo medyczne )

Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie woj. podkarpackiego oraz województw ościennych.