Skip to content

Kiedy sąd może orzec rozwód małżeństwa?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz w dniu 28/03/2015

Analizując okoliczność danej sprawy rozwodowej Sąd dokonuje prawnej oceny, czy zostały zrealizowane przesłanki do orzeczenia rozwodu. Przesłanki te to zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego i trwałość tego rozkładu, określone w art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli w związku małżeńskim są małoletnie wspólne dzieci, to rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek jego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby niedopuszczalne z mocy prawa. W takiej sytuacji nie ma znaczenia zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz dobro dzieci. Sąd nie orzeknie rozwodu także wówczas, gdy żąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, np. dopuszczający się zdrady małżeńskiej, chyba że małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód, albo gdy brak jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w omawianym zakresie to proszę zadzwonić, aby umówić się na spotkanie z adwokatem.

Z → Aktualności

Comments are closed.