Skip to content

Opłaty

Wysokość opłat, jakie pobieramy za nasze usługi.

 

Proponujemy kilka sposobów rozliczeń za świadczone usługi, w zależności od potrzeb Klienta oraz ilości i rodzaju zleconych spraw:

Wynagrodzenie godzinowe – stosowane przede wszystkim w sprawach jednorazowych wobec Klientów niezwiązanych z kancelarią umową stałej obsługi prawnej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu niezbędnego na wykonanie zlecenia lub udzielenie porady.

Wynagrodzenie stałe – wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy ustalana jest z góry, w momencie przyjmowania zlecenia, jest ona niezmienna przez cały czas wykonywania zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania i przewidywany konieczny nakład pracy.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną – ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie ustalone jest w umowie o stałą obsługę prawną z podmiotami gospodarczymi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od specyfiki działalności Klienta oraz Jego potrzeb, ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych. Kancelaria oferuje rozwiązania pakietowe, obejmujące stałą, miesięczną, określoną w umowie ilość godzin obsługi prawnej. Wielkość i zakres pakietu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Postępowania sądowe – prowadzone w imieniu Klienta, rozliczane są w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zastępstwo Procesowe

Opłaty za czynności adwokackie wykonane przez Kancelarię w imieniu Klienta ustala umowa, której warunki są negocjowane. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Podstawę ustalania opłat stanowią stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Pełny tekst rozporządzenia z 28-09-2002r.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

Stawki minimalne w pozostałych wybranych sprawach:

 • rejestracja spółki – 1 200 zł;
 • zmiany w rejestrze – 360 zł;
 • o rozwiązanie spółki kapitałowej – 360 zł;
 • o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 360 zł;
 • o wyłączenie wspólnika – 360 zł;

Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Do powyższych kwot nalezy doliczyć aktualnie obowiazującą stawkę podatku VAT . Szczegółowy wykaz stawek za czynności adwokackie w poszczególnych, pozostałych sprawach zawiera w/w rozporządzenie.

Porady i opinie prawne

Na zlecenie Naszych Klientów Kancelaria udziela porad prawnych i/lub sporządza pisemne opinie prawne. Cena oraz czas realizacji usługi uzależniony jest od specyfiki przedstawionego problemu. W tym zakresie działalności preferujemy wynagrodzenie według stawek godzinowych.