Skip to content

Sprawy spadkowe

Sprawy Spadkowe

Spadek, korzyści czy niechciany kłopot. Przyjąć czy odrzucić spadek?

Każdy z nas stanie lub już stanął przed problemem przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym. W skład takiego postępowania wchodzi kilka postępowań, dotyczących stwierdzenia nabycia spadku lub jego odrzucenia, podziału spadku po zmarłym, sposobu podziału spadku. Spadkobiercami możemy stać się na podstawie ustawy lub testamentu. Bywają przypadki, kiedy spadkobierca pominie nas w testamencie i przepisze cały majątek na rzecz osoby obcej. W takich sytuacjach można wystąpić z roszczeniem o zachowek lub domagać się stwierdzenia nieważności testamentu. Sprawy spadkowe mogą trwać latami, co ma miejsce w momencie, gdy potencjalni spadkobiercy sprzeczają się między sobą o wysokość należnej im części spadku. Właśnie spadek, zachowek, spadkodawca i spadkobierca należą do podstawowych pojęć, zaczerpniętych z dziedziny prawa spadkowego.

Oferujemy zatem Państwu pomoc i poprowadzenie spraw z zakresu:

  • stwierdzenia nabycia spadku, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza;
  • odrzucenie spadku, w tym odrzucenie spadku imieniem małoletniego;
  • podział spadku;
  • zrzeczenie się dziedziczenia;
  • prawo do zachowku;
  • stwierdzenia nieważności testamentu, i inne.