Skip to content

Podział majątku dorobkowego, jak to wygląda w praktyce?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz w dniu 05/05/2019

Podział majątku prawie zawsze odbywa się w atmosferze kłótni, sprzeczek, płaczów a nierzadko prób zastraszania drugiej strony. Na pewno większość z Państwa może wyobrazić sobie, jak to może wyglądać. Często nieporozumienia te zdarzają się niezależnie od tego, z jakiego powodu małżonkowie muszą, czy też chcą, dokonać podziału majątku. Najczęstszym powodem podziału majątku jest rozwód stron. Bywa, że małżonkowie nie od razu po prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez sąd decydują się na dokonanie podziału ich majątku dorobkowego. Najczęstszymi powodami odkładania w czasie tej decyzji jest wizja kolejnych rozpraw sądowych, którym towarzyszą obawy choćby o to, czy będę w stanie spłacić współmałżonka? Ten strach powoduje często, że wielu byłych małżonków w ogóle nie podejmuje się przeprowadzenia podziału majątku. Co wtedy? Pamiętać należy, że roszczenie o podział majątku dorobkowego nie przedawnia się i może zostać zgłoszone do sądu w każdym czasie. Bez uregulowania kwestii majątkowych byli małżonkowie nie będą w stanie sprzedać np. nieruchomości, domu czy samochodu, jeśli nie są w stanie porozumieć się w tym względzie. W takiej sytuacji wizyta u adwokata i uzyskanie porady prawnej, daje osobie możliwość podjęcia decyzji, jak dalej postąpić w przedmiocie skutecznego podziału majątku dorobkowego.

Z → Aktualności

Comments are closed.