Skip to content

Aplikanci

Maciej Worytko apl. adwokacki

Aplikant adwokacki – Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynieryjno Ekonomicznej w Rzeszowie, Gospodarka Nieruchomościami, studia podyplomowe 2011r.-2012r.

Ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Prawo 2006r.-2011r.

Swoją praktykę prawną zdobywał w Kancelarii Radcy Prawnego  w Rzeszowie oraz  w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie pozyskał podstawową wiedzę na temat działania organów postępowania przygotowawczego oraz sposobu pracy zawodowych prawników.

Czynnie pogłębia swoją wiedzę prawniczą w zakresie:

  • Prawa cywilnego,
  • Prawa karnego,
  • Prawo rzeczowe,
  • Prawo zobowiązań

Znajomość jeżyków obcych:
język angielski zaawansowany w mowie i piśmie (poziom C1)
język niemiecki podstawowy w mowie i piśmie (poziom B1)