Skip to content

Spadek, korzyści czy niechciany kłopot. Przyjąć czy odrzucić spadek?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz w dniu 21/03/2019

Każdy z nas stanie lub już stanął przed problemem przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym. W skład takiego postępowania wchodzi kilka postępowań, dotyczących stwierdzenia nabycia spadku lub jego odrzucenia, podziału spadku po zmarłym, sposobu podziału spadku. Spadkobiercami możemy stać się na podstawie ustawy lub testamentu. Bywają przypadki, kiedy spadkobierca pominie nas w testamencie i przepisze cały majątek na rzecz osoby obcej. W takich sytuacjach można wystąpić z roszczeniem o zachowek lub domagać się stwierdzenia nieważności testamentu, gdy uważa się, że jest on nieważny. Sprawy spadkowe mogą trwać latami, co ma miejsce w momencie, gdy potencjalni spadkobiercy sprzeczają się między sobą o wysokość należnej im części spadku. Właśnie spadek, zachowek, spadkodawca i spadkobierca należą do podstawowych pojęć, zaczerpniętych z dziedziny prawa spadkowego.

Z → Aktualności

Comments are closed.