Skip to content

Sprawy rodzinne

Sprawy Rodzinne

Rozwód, separacja jak sobie z nimi poradzić?

Prawo rodzinne należny do głównej specjalizacji Kancelarii adwokat dr Joanny Paśkiewicz, Rzeszów – rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego, alimenty, porady, pozwy, reprezentacja.

Decyzja o rozwodzie czy separacji nie jest decyzją łatwą. Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomaganiu małżeństwom, które z różnych przyczyn planują się rozwieść. Pomijając kwestie moralności i etyki, to właśnie podstawy prawne, przepisy proceduralne, ich nieznajomość są podstawowym problemem dla ludzi, którzy z interpretacją przepisów prawnych nie mają do czynienia codziennie. Kwestie wywołujące najwięcej emocji pomiędzy stronami w procesie dotyczą władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów oraz ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Podstawą rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest co do zasady zupełny i trwały rozkład pożycia. Kancelaria adwokacka proponuje kompleksową obsługę prawną obejmującą miedzy innymi pomoc prawną adwokata prowadzącego  na każdym etapie sprawy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy:

Rozwiązanie małżeństwa

 • separacja i rozwód;
 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.

Majątkowe

 • podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym;
 • zniesienie wspólności ustawowej;
 • umowy majątkowe małżeńskie

Alimentacja

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka;
 • podwyższanie/obniżanie alimentów;
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny;
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów;
 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł;
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów;
 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu.

Władza rodzicielska

 • przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka;
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;

Pochodzenie dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA);
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa;

Kontakty z dzieckiem

W realizacji powyższych spraw Kancelaria proponuje system wynagrodzenia stałego, gdzie obowiązuje stała, niezmienna stawka za prowadzenie ww. spraw, zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce Opłaty.

Ogólną zasadą dotyczącą właściwości miejscowej sądu jest zasada, która stanowi, że pozew wytacza się przed sądem miejsca zamieszkania pozwanego. Od tej zasady istnieją wyjątki. Właściwym do rozpoznania spraw rozwodowych i separację jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal (w tym samym okręgu) zamieszkuje. W sprawach np. o alimenty pozew można wytoczyć przed Sąd Rejonowy Wydziały Rodzinne miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.