Skip to content
05 05 2019

Podział majątku dorobkowego, jak to wygląda w praktyce?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Podział majątku prawie zawsze odbywa się w atmosferze kłótni, sprzeczek, płaczów a nierzadko prób zastraszania drugiej strony. Na pewno większość z Państwa może wyobrazić sobie, jak to może wyglądać. Często nieporozumienia te zdarzają się niezależnie od tego, z jakiego powodu małżonkowie muszą, czy też chcą, dokonać podziału majątku. Czytaj więcej

08 04 2019

Alimenty – informacje ogólne

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Alimenty to świadczenia pieniężne ustalane sądownie, w razie braku porozumienia stron co do zasadności i wysokości alimentów, łożone na utrzymanie osób niezdolnych do utrzymania się własnymi siłami, a w przypadku małoletnich dzieci także na wychowanie i ich utrzymanie, obciążające określone przez prawo osoby bliskie tzw. obowiązkiem alimentacyjnym. Czytaj więcej

21 03 2019

Spadek, korzyści czy niechciany kłopot. Przyjąć czy odrzucić spadek?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Każdy z nas stanie lub już stanął przed problemem przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym. W skład takiego postępowania wchodzi kilka postępowań, dotyczących stwierdzenia nabycia spadku lub jego odrzucenia, podziału spadku po zmarłym, sposobu podziału spadku. Czytaj więcej