Skip to content
05 05 2015

Podział majątku dorobkowego, jak to wygląda w praktyce?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Podział majątku prawie zawsze odbywa się w atmosferze kłótni, sprzeczek, płaczów a nierzadko prób zastraszania drugiej strony. Na pewno większość z Państwa może wyobrazić sobie, jak to może wyglądać. Często nieporozumienia te zdarzają się niezależnie od tego, z jakiego powodu małżonkowie muszą, czy też chcą, dokonać podziału majątku. Czytaj więcej

08 04 2015

Alimenty – informacje ogólne

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Alimenty to świadczenia pieniężne ustalane sądownie, w razie braku porozumienia stron co do zasadności i wysokości alimentów, łożone na utrzymanie osób niezdolnych do utrzymania się własnymi siłami, a w przypadku małoletnich dzieci także na wychowanie i ich utrzymanie, obciążające określone przez prawo osoby bliskie tzw. obowiązkiem alimentacyjnym. Czytaj więcej

28 03 2015

Kiedy sąd może orzec rozwód małżeństwa?

Publ. dr Joanna Paśkiewicz

Analizując okoliczność danej sprawy rozwodowej Sąd dokonuje prawnej oceny, czy zostały zrealizowane przesłanki do orzeczenia rozwodu. Przesłanki te to zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego i trwałość tego rozkładu, określone w art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli w związku małżeńskim są małoletnie wspólne dzieci, to rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek Czytaj więcej