Skip to content

Egzamin adwokacki 2012 przeprowadzony. Przystąpiło do niego 626 osób, zdało 75% z nich.

Publ. admin w dniu 22/10/2012

Jak informuje portal adwokatura.pl podobnie jak w latach ubiegłych, do egzaminu lepiej przygotowani byli aplikanci adwokaccy. Zakończył się on sukcesem dla 84% zdających z tego grona. Przystąpili do niego również Rzeszowscy prawnicy.

Nieco gorzej poszło osobom, które przystąpiły do egzaminu bez odbycia aplikacji (jak np. doktorzy nauk prawnych, prawnicy zatrudnieni przez pewien czas w kancelariach adwokackich czy mający odpowiedni staż referendarze sądowi). W tej grupie zdało 45%.

Najlepszym przygotowaniem wykazali się zdający przed komisją gdańską. Tam, spośród 30 kandydatów przystępujących do egzaminu, zdało aż 28 osób. Egzamin adwokacki przeprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości. Przyszli adwokaci zdawali egzamin w 12 komisjach, w ośmiu miastach na terenie całego kraju. Od trzech lat ich wiedza sprawdzana jest wyłącznie w formie pisemnej w dwóch częściach: testowej i opisowej.

Źródło: adwokatura.pl

Z → Aktualności

Comments are closed.