Skip to content

Nowe Prawo wodne ? reforma gospodarki wodnej w Polsce

Publ. admin w dniu 07/06/2012

Jak informuje Ministerstwo Środowiska do konsultacji  społecznych i międzyresortowych trafił projekt nowego Prawa wodnego (założenia). Jasne uprawnienia właścicielskie, rozdzielenie zarządzania wodami od zarządzania majątkiem i uporządkowanie przepisów wynikających z prawa UE ? to najważniejsze powody przygotowania projektu.

Ustawa Prawo wodne obowiązuje 10 lat, w tym czasie zaszło w regulowanej tymi przepisami dziedzinie wiele zmian. Wynikały one zarówno z konieczności implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej (dwie duże nowelizacje w 2005 i 2011 wprowadzające ?Ramową Dyrektywę Wodną? i ?Dyrektywę Powodziową?), jak i dostosowania przepisów ustawy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Wprowadzane w ostatnich latach zmiany ustawy nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, a naruszyły jej spójność i uczyniły ją nieprzejrzystą. Dlatego też, mając na uwadze względy tak merytoryczne (konieczne wprowadzenie nowych regulacji), jak i formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), podjęto decyzję o opracowaniu założeń nowej ustawy ? Prawo wodne.

Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska

Z → Aktualności

Comments are closed.